Kollárovci 14.10

Kollárovci

Werk Arena

V poslední době je tato hudební formace, čerpající ze slovenského folkloru, nesmírně oblíbená nejen ve své domovině, ale hodně příznivců již má i v České republice.

Založena byla v roce 1997 a její název není náhodný, základ totiž tvoří tři bratři – Tomáš, Štefan a Marek Kollárovci. Tomáš a Marek zpívají a hrají na housle, Štefan na akordeon a saxofon. Doplňují je Štefan Repka na kontrabas, Július Michal Hudi na cimbál a Patrik Červenák na bicí. Při zpěvu nezřídka využívají slovenské horalské nářečí, proto mají tak blízko k našemu regionu. Dokladem toho je i nedávné album „Goraľu cy či ne žaľ“.